کارکنان حرفه ای
لذت می بریم از اینکه شما مهمان ما باشید
رستوران گردان هتل آسمان، تجربه ای به ياد ماندنی را در ذهن شما به جای خواهد گذاشت. میهمانان عزيز می توانند همزمان با نظاره کردن چشم انداز زيبای زاينده رود و مناظر بی بدیل شهر گنبدهای فیروزه ای، از صرف انواع غذا های مطبوع ايرانی و فرنگی لذت ببرند.
سرآشپز هتل آسمان
کارکنان حرفه ای


منوی غذاها

فرم ورود
فرم ثبت نام