کباب کوبیده مخصوص آسمان

یک سیخ گوشت گوسفند و قطعات مرغ نگینی با دورچین

فرم ورود
فرم ثبت نام